Tôi yêu Tổ Quốc tôi! Với sự tham gia của 1000 Đoàn viên, Đội viên thực hiện nghi lễ, hát Quốc ca chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 của 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh.

 

 

 

Mục đích:
– Tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
– Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, từ đó khẳng định quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
– Các hoạt động được tổ chức ở các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, điểm công cộng tại các địa phương trong huyện, thu hút đông đảo ĐV TTN và nhân dân tham gia.

Mời các bạn xem video:

 

5/5 - (1 vote)
5/5 - (1 vote)

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *