BẢNG GIÁ XE YAMAHA CHÍNH HÃNG TẠI ĐẠI LÝ

Tháng 7/2018
Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo và thay đổi theo từng thời điểm và từng khu vực. Mọi chi tiết liên hệ với Yamaha Town gần nhất để được tư vấn trực tiếp.

 

XE NHẬP KHẨU
 
1. Yamaha YZF-R15 V3.0
Giá đề xuất: 92.900.000 VNĐ

 

Giá đại lý: 92.000.000 – 92.500.000 VNĐ

 

2. Yamaha MT-03
Giá đề xuất: 139.000.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 138.500.000 – 139.000.000 VNĐ


3. Yamaha TFX 150

Giá đề xuất: 82.900.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 82.000.000 – 82.500.000 VNĐ

 

Giá đề xuất: 82.900.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 82.000.000 – 82.500.000 VNĐ

 

4. Yamaha NM-X

Giá đề xuất: 82.000.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 81.000.000 – 81.500.000 VNĐ

 

5. Yamaha YZF R3

Giá đề xuất: 139.000.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 139.000.000 – 139.500.000 VNĐ

 

6. Yamaha NVX 155cc

NVX 155 ABS phiên bản kỷ niệm 20 năm
Giá đề xuất: 52.740.000 VNĐ
Giá đại lý : 52.740.000 VNĐ

 

 

NVX 155 ABS phiên bản màu đặc biệt
Giá đề xuất: 52.740.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 52.740.000 VNĐ

 

 

NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn
Giá đề xuất: 52.740.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 52.740.000 VNĐ

 

NVX 155 ABS
Giá đề xuất: 52.240.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 52.240.000 VNĐ

 

NVX 155 ABS phiên bản Camo giới hạn
Giá đề xuất: 52.740.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 52.200.000 – 52.740.000 VNĐ

 

NVX 155 Standard phiên bản tiêu chuẩn
Giá đề xuất: 46.240.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 46.000.000 VNĐ

 

 

 

 

 

NVX 155 Standard phiên bản tiêu chuẩn
Giá đề xuất: 46.240.000 VNĐ
Giá đại lý : 46.000.000 VNĐ

7. Yamaha NVX 125cc

NVX 125 Deluxe phiên bản màu đặc biệt
Giá đề xuất: 41.490.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 41.490.000 VNĐ

 

 

NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp
Giá đề xuất: 40.990.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 41.300.000 VNĐ

 

NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp
Giá đề xuất: 40.990.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 40.990.000 VNĐ

 

 

NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp
Giá đề xuất: 40.990.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 41.200.000 VNĐ

 

NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp
Giá đề xuất: 40.990.000 VNĐ

 

Giá đại lý : 40.990.000 VNĐ

 

8. Yamaha Janus

Janus Standard (Phiên bản tiêu chuẩn)

Giá đề xuất: 27.900.000 VNĐ
Giá đại lý : 27.500.000 – 27.900.000 VNĐ

Janus Standard (Phiên bản tiêu chuẩn)

Giá đề xuất: 27.900.000 VNĐ
Giá đại lý : 27.500.000 – 27.900.000 VNĐ
 

Janus Standard (Phiên bản tiêu chuẩn)

Giá đề xuất: 27.900.000 VNĐ
Giá đại lý : 27.500.000 – 27.900.000 VNĐ

Janus Standard (Phiên bản tiêu chuẩn)

Giá đề xuất: 27.900.000 VNĐ
Giá đại lý : 27.400.000 – 27.800.000 VNĐ

Janus Premium (Phiên bản đặc biệt)

Giá đề xuất: 31.490.000 VNĐ
Giá đại lý : 31.490.000 VNĐ

Janus Premium (Phiên bản đặc biệt)

Giá đề xuất: 31.490.000 VNĐ
Giá đại lý : 31.490.000 VNĐ

Janus Premium (Phiên bản đặc biệt)

Giá đề xuất: 31.490.000 VNĐ
Giá đại lý : 31.490.000 VNĐ

Janus Premium (Phiên bản đặc biệt)

Giá đề xuất: 31.490.000 VNĐ
Giá đại lý : 31.490.000 VNĐ

Janus Premium (Phiên bản đặc biệt)

Giá đề xuất: 31.490.000 VNĐ
Giá đại lý : 31.490.000 VNĐ
 

Janus Limited (Phiên bản giới hạn)

Giá đề xuất: 31.990.000 VNĐ
Giá đại lý : 31.990.000 VNĐ

Janus Limited (Phiên bản giới hạn)

Giá đề xuất: 31.990.000 VNĐ
Giá đại lý : 31.990.000 VNĐ
 

Janus Limited (Phiên bản giới hạn)

Giá đề xuất: 31.990.000 VNĐ
Giá đại lý : 31.990.000 VNĐ
 

Janus Limited (Phiên bản giới hạn)

Giá đề xuất: 31.990.000 VNĐ
Giá đại lý : 31.500.000 VNĐ
 

9. Yamaha Grande

Grande Premium Limited  (Phiên bản giới hạn đặc biệt)

Giá đề xuất: 44.490.000 VNĐ
Giá đại lý : 44.490.000 VNĐ

 

Grande Premium Limited  (Phiên bản giới hạn đặc biệt)

Giá đề xuất: 44.490.000 VNĐ
Giá đại lý : 44.490.000 VNĐ

Grande Deluxe (Phiên bản cao cấp)

Giá đề xuất: 41.900.000 VNĐ
Giá đại lý : 41.500.000 – 41.700.000 VNĐ

 

Grande Deluxe (Phiên bản cao cấp)

Giá đề xuất: 41.900.000 VNĐ
Giá đại lý : 42.000.000 – 42.200.000 VNĐ

 

Grande Deluxe (Phiên bản cao cấp)

Giá đề xuất: 41.900.000 VNĐ
Giá đại lý : 41.900.000 VNĐ

 

Grande Deluxe (Phiên bản cao cấp)

Giá đề xuất: 41.900.000 VNĐ
Giá đại lý : 41.500.000 – 41.800.000 VNĐ

 

Grande Deluxe (Phiên bản cao cấp)

Giá đề xuất: 41.900.000 VNĐ
Giá đại lý : 41.500.000 – 41.700.000 VNĐ

Grande Premium (Phiên bản đặc biệt)

Giá đề xuất: 43.990.000 VNĐ
Giá đại lý : 43.990.000 VNĐ

 

Grande Premium (Phiên bản đặc biệt)

Giá đề xuất: 43.990.000 VNĐ
Giá đại lý : 43.990.000 VNĐ

 

Grande Premium (Phiên bản đặc biệt)

Giá đề xuất: 43.990.000 VNĐ
Giá đại lý : 43.990.000 VNĐ

 

Grande Premium (Phiên bản đặc biệt)

Giá đề xuất: 43.990.000 VNĐ
Giá đại lý : 43.990.000 VNĐ

10.Yamaha Acruzo

Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp)

Giá đề xuất: 36.490.000 VNĐ
Giá đại lý : 35.500.000 – 36.000.000 VNĐ

 

Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp)

Giá đề xuất: 36.490.000 VNĐ
Giá đại lý : 35.500.000 – 36.000.000 VNĐ

 

Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp)

Giá đề xuất: 36.490.000 VNĐ
Giá đại lý : 35.500.000 – 36.000.000 VNĐ

 

Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp)

Giá đề xuất: 36.490.000 VNĐ
Giá đại lý : 35.500.000 – 36.000.000 VNĐ

 

Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp)

Giá đề xuất: 36.490.000 VNĐ
Giá đại lý : 35.500.000 – 36.000.000 VNĐ

11.Yamaha Exciter 

Exciter 150 Camo  

Giá đề xuất: 46.990.000 VNĐ
Giá đại lý : 47.000.000 VNĐ

 

Exciter 150 Mat Blue

Giá đề xuất: 46.990.000 VNĐ
Giá đại lý : 47.000.000 VNĐ

 

Exciter 150 Mat Green

Giá đề xuất: 46.990.000 VNĐ
Giá đại lý : 47.000.000 VNĐ

Exciter 150 Mat Black

Giá đề xuất: 45.990.000 VNĐ
Giá đại lý : 48.500.000 – 50.000.000 VNĐ

Exciter 150 MovisStar (Đã hết hàng, ngừng sản xuất)

 

Exciter  150 RC

Giá đề xuất: 45.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 47.000.000 – 47.500.000 VNĐ

Exciter 150 RC

Giá đề xuất: 45.490.000 VNĐ
Giá đại lý : 46.500.000 – 47.000.000 VNĐ

 

12.Yamaha Jupiter

Jupiter FI GP

Giá đề xuất: 30.000.000 VNĐ
Giá đại lý : 30.000.000 VNĐ

Jupiter FI RC

Giá đề xuất: 29.400.000 VNĐ
Giá đại lý : 29.400.000 VNĐ

 

Jupiter FI RC

Giá đề xuất: 29.400.000 VNĐ
Giá đại lý : 29.400.000 VNĐ

 

Jupiter FI RC

Giá đề xuất: 29.400.000 VNĐ
Giá đại lý : 29.400.000 VNĐ

13. Yamaha Sirius Fi

Sirius Fi Phanh Cơ

Giá đề xuất: 20.340.000 VNĐ
Giá đại lý : 20.340.000 VNĐ

 

Sirius Fi Phanh Cơ

Giá đề xuất: 20.340.000 VNĐ
Giá đại lý : 20.340.000 VNĐ

 

Sirius Fi Phanh Cơ

Giá đề xuất: 20.340.000 VNĐ
Giá đại lý : 20.340.000 VNĐ

 

Sirius Fi Phanh Cơ

Giá đề xuất: 20.340.000 VNĐ
Giá đại lý : 20.340.000 VNĐ

Sirius Fi Phanh đĩa

Giá đề xuất: 21.340.000 VNĐ
Giá đại lý : 21.200.000 VNĐ

 

Sirius Fi Phanh đĩa

Giá đề xuất: 21.340.000 VNĐ
Giá đại lý :  21.200.000 VNĐ

 

Sirius Fi Phanh đĩa

Giá đề xuất: 21.340.000 VNĐ
Giá đại lý : 21.200.000 VNĐ

 

Sirius Fi Phanh đĩa

Giá đề xuất: 21.340.000 VNĐ
Giá đại lý : 21.200.000 VNĐ

Sirius Fi RC Vành Đúc 

Giá đề xuất: 23.190.000 VNĐ
Giá đại lý : 23.300.000 VNĐ

 

Sirius Fi RC Vành Đúc 

Giá đề xuất: 23.190.000 VNĐ
Giá đại lý : 23.300.000 VNĐ

 

Sirius Fi RC Vành Đúc 

Giá đề xuất: 23.190.000 VNĐ
Giá đại lý : 23.190.000 VNĐ

 

Sirius Fi RC Vành Đúc 

Giá đề xuất: 23.190.000 VNĐ
Giá đại lý : 23.190.000 VNĐ

Sirius Fi RC Vành Đúc (Phiên bản kỷ niệm 20 năm)

Giá đề xuất: 23.690.000 VNĐ
Giá đại lý : 23.800.000 VNĐ

14. Sirius

Sirius phanh cơ

Giá đề xuất: 18.800.000 VNĐ
Giá đại lý :  18.800.000 VNĐ

 

Sirius phanh cơ

Giá đề xuất: 18.800.000 VNĐ
Giá đại lý : 18.800.000 VNĐ

 

Sirius phanh cơ

Giá đề xuất: 18.800.000 VNĐ
Giá đại lý : 18.800.000 VNĐ

 

Sirius phanh cơ

Giá đề xuất: 18.800.000 VNĐ
Giá đại lý : 18.800.000 VNĐ

Sirius phanh đĩa

Giá đề xuất: 19.800.000 VNĐ
Giá đại lý :  20.200.000 VNĐ

 

Sirius phanh đĩa

Giá đề xuất: 19.800.000 VNĐ
Giá đại lý : 20.200.000 VNĐ

 

Sirius phanh đĩa

Giá đề xuất: 19.800.000 VNĐ
Giá đại lý : 20.200.000 VNĐ

 

Sirius phanh đĩa

Giá đề xuất: 19.800.000 VNĐ
Giá đại lý : 20.200.000 VNĐ

Sirius RC Vành Đúc

Giá đề xuất: 21.300.000 VNĐ
Giá đại lý : 21.400.000 VNĐ

 

Sirius RC Vành Đúc

Giá đề xuất: 21.300.000 VNĐ
Giá đại lý : 21.400.000 VNĐ

 

Sirius RC Vành Đúc

Giá đề xuất: 21.300.000 VNĐ
Giá đại lý : 21.400.000 VNĐ

 

Sirius RC Vành Đúc

Giá đề xuất: 21.300.000 VNĐ
Giá đại lý : 21.400.000 VNĐ

Sirius RC Vành Đúc (Phiên bản kỷ niệm 20 năm)

Giá đề xuất: 21.800.000 VNĐ
Giá đại lý : 21.900.000 VNĐ

 

5/5 - (1 vote)
5/5 - (1 vote)

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *