Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

   Hiện nay Yamaha Trung Tá chưa có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự!
Sau khi hoàn thành xây dựng Cơ sở thứ 3, chúng tôi sẽ thông báo sau.

Tên giao dịch:        Yamaha Trung Tá
Địa chỉ:                  59 Lê Duẩn - TT. Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị 
MST:                      3200271299
Mobile:                   0906.049999
Tư vấn Bán hàng:  0533.820234
Tư vấn Kỹ thuật:    0533.616666     HOTLINE 
Fax:                       0533.616888
Website:                www.trungta.com.vn  /  www.trungta.com
Email:                    yamaha3s@trungta.com.vn


Các kênh thông tin của Yamaha Trung Tá:
  1. Youtube:                www.youtube.com/yamahatrungta
  2. G+                          www.google.com/+yamahatrungta
  3. Facebook:             www.facebook.com/trungta.com.vn
  4. Twitter:                  www.twitter.com/yamahatrungta

0 nhận xét :