Giá xe máy Yamaha tháng 7/2018

Written By Tung Tăng TV on Sunday, July 1, 2018 | 2:06 PM

BẢNG GIÁ XE YAMAHA CHÍNH HÃNG TẠI ĐẠI LÝ

Tháng 7/2018

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo và thay đổi theo từng thời điểm và từng khu vực. Mọi chi tiết liên hệ với Yamaha Town gần nhất để được tư vấn trực tiếp.

XE NHẬP KHẨU

1. Yamaha YZF-R15 V3.0
Giá đề xuất: 92.900.000 VNĐ

Giá đại lý: 92.000.000 - 92.500.000 VNĐ

2. Yamaha MT-03
Giá đề xuất: 139.000.000 VNĐ

Giá đại lý : 138.500.000 - 139.000.000 VNĐ

3. Yamaha TFX 150

Giá đề xuất: 82.900.000 VNĐ

Giá đại lý : 82.000.000 - 82.500.000 VNĐ
Giá đề xuất: 82.900.000 VNĐ

Giá đại lý : 82.000.000 - 82.500.000 VNĐ
4. Yamaha NM-X
Giá đề xuất: 82.000.000 VNĐ

Giá đại lý : 81.000.000 - 81.500.000 VNĐ
5. Yamaha YZF R3
Giá đề xuất: 139.000.000 VNĐ

Giá đại lý : 139.000.000 - 139.500.000 VNĐ
6. Yamaha NVX 155cc

NVX 155 ABS phiên bản kỷ niệm 20 năm
Giá đề xuất: 52.740.000 VNĐ
Giá đại lý : 52.740.000 VNĐ

NVX 155 ABS phiên bản màu đặc biệt
Giá đề xuất: 52.740.000 VNĐ

Giá đại lý : 52.740.000 VNĐ

NVX 155 ABS phiên bản màu giới hạn
Giá đề xuất: 52.740.000 VNĐ

Giá đại lý : 52.740.000 VNĐ
NVX 155 ABS
Giá đề xuất: 52.240.000 VNĐ

Giá đại lý : 52.240.000 VNĐ
NVX 155 ABS phiên bản Camo giới hạn
Giá đề xuất: 52.740.000 VNĐ

Giá đại lý : 52.200.000 - 52.740.000 VNĐ
NVX 155 Standard phiên bản tiêu chuẩn
Giá đề xuất: 46.240.000 VNĐ

Giá đại lý : 46.000.000 VNĐ
NVX 155 Standard phiên bản tiêu chuẩn
Giá đề xuất: 46.240.000 VNĐ
Giá đại lý : 46.000.000 VNĐ
7. Yamaha NVX 125cc
NVX 125 Deluxe phiên bản màu đặc biệt
Giá đề xuất: 41.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 41.490.000 VNĐ

NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp
Giá đề xuất: 40.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 41.300.000 VNĐ
NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp
Giá đề xuất: 40.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 40.990.000 VNĐ

NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp
Giá đề xuất: 40.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 41.200.000 VNĐ
NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp
Giá đề xuất: 40.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 40.990.000 VNĐ
8. Yamaha Janus
Janus Standard (Phiên bản tiêu chuẩn)
Giá đề xuất: 27.900.000 VNĐ

Giá đại lý : 27.500.000 - 27.900.000 VNĐ

Janus Standard (Phiên bản tiêu chuẩn)
Giá đề xuất: 27.900.000 VNĐ

Giá đại lý : 27.500.000 - 27.900.000 VNĐ

Janus Standard (Phiên bản tiêu chuẩn)
Giá đề xuất: 27.900.000 VNĐ

Giá đại lý : 27.500.000 - 27.900.000 VNĐ
Janus Standard (Phiên bản tiêu chuẩn)
Giá đề xuất: 27.900.000 VNĐ

Giá đại lý : 27.400.000 - 27.800.000 VNĐ
Janus Premium (Phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất: 31.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 31.490.000 VNĐ

Janus Premium (Phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất: 31.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 31.490.000 VNĐ

Janus Premium (Phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất: 31.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 31.490.000 VNĐ

Janus Premium (Phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất: 31.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 31.490.000 VNĐ

Janus Premium (Phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất: 31.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 31.490.000 VNĐ

Janus Limited (Phiên bản giới hạn)
Giá đề xuất: 31.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 31.990.000 VNĐ

Janus Limited (Phiên bản giới hạn)
Giá đề xuất: 31.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 31.990.000 VNĐ


Janus Limited (Phiên bản giới hạn)
Giá đề xuất: 31.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 31.990.000 VNĐ


Janus Limited (Phiên bản giới hạn)
Giá đề xuất: 31.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 31.500.000 VNĐ

9. Yamaha Grande
Grande Premium Limited  (Phiên bản giới hạn đặc biệt)
Giá đề xuất: 44.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 44.490.000 VNĐ

Grande Premium Limited  (Phiên bản giới hạn đặc biệt)
Giá đề xuất: 44.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 44.490.000 VNĐ
Grande Deluxe (Phiên bản cao cấp)
Giá đề xuất: 41.900.000 VNĐ

Giá đại lý : 41.500.000 - 41.700.000 VNĐ

Grande Deluxe (Phiên bản cao cấp)
Giá đề xuất: 41.900.000 VNĐ

Giá đại lý : 42.000.000 - 42.200.000 VNĐ

Grande Deluxe (Phiên bản cao cấp)
Giá đề xuất: 41.900.000 VNĐ

Giá đại lý : 41.900.000 VNĐ

Grande Deluxe (Phiên bản cao cấp)
Giá đề xuất: 41.900.000 VNĐ

Giá đại lý : 41.500.000 - 41.800.000 VNĐ

Grande Deluxe (Phiên bản cao cấp)
Giá đề xuất: 41.900.000 VNĐ

Giá đại lý : 41.500.000 - 41.700.000 VNĐ
Grande Premium (Phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất: 43.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 43.990.000 VNĐ

Grande Premium (Phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất: 43.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 43.990.000 VNĐ

Grande Premium (Phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất: 43.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 43.990.000 VNĐ

Grande Premium (Phiên bản đặc biệt)
Giá đề xuất: 43.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 43.990.000 VNĐ
10.Yamaha Acruzo
Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp)
Giá đề xuất: 36.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 35.500.000 - 36.000.000 VNĐ

Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp)
Giá đề xuất: 36.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 35.500.000 - 36.000.000 VNĐ

Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp)
Giá đề xuất: 36.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 35.500.000 - 36.000.000 VNĐ

Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp)
Giá đề xuất: 36.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 35.500.000 - 36.000.000 VNĐ

Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp)
Giá đề xuất: 36.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 35.500.000 - 36.000.000 VNĐ
11.Yamaha Exciter 
Exciter 150 Camo  
Giá đề xuất: 46.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 47.000.000 VNĐ

Exciter 150 Mat Blue
Giá đề xuất: 46.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 47.000.000 VNĐ

Exciter 150 Mat Green
Giá đề xuất: 46.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 47.000.000 VNĐ
Exciter 150 Mat Black
Giá đề xuất: 45.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 48.500.000 - 50.000.000 VNĐ
Exciter 150 MovisStar (Đã hết hàng, ngừng sản xuất)


Exciter  150 RC
Giá đề xuất: 45.990.000 VNĐ

Giá đại lý : 47.000.000 - 47.500.000 VNĐ
Exciter 150 RC
Giá đề xuất: 45.490.000 VNĐ

Giá đại lý : 46.500.000 - 47.000.000 VNĐ


12.Yamaha Jupiter
Jupiter FI GP
Giá đề xuất: 30.000.000 VNĐ

Giá đại lý : 30.000.000 VNĐ
Jupiter FI RC
Giá đề xuất: 29.400.000 VNĐ

Giá đại lý : 29.400.000 VNĐ

Jupiter FI RC
Giá đề xuất: 29.400.000 VNĐ

Giá đại lý : 29.400.000 VNĐ

Jupiter FI RC
Giá đề xuất: 29.400.000 VNĐ

Giá đại lý : 29.400.000 VNĐ
13. Yamaha Sirius Fi
Sirius Fi Phanh Cơ
Giá đề xuất: 20.340.000 VNĐ

Giá đại lý : 20.340.000 VNĐ


Sirius Fi Phanh Cơ
Giá đề xuất: 20.340.000 VNĐ

Giá đại lý : 20.340.000 VNĐ

Sirius Fi Phanh Cơ
Giá đề xuất: 20.340.000 VNĐ

Giá đại lý : 20.340.000 VNĐ

Sirius Fi Phanh Cơ
Giá đề xuất: 20.340.000 VNĐ

Giá đại lý : 20.340.000 VNĐ

Sirius Fi Phanh đĩa
Giá đề xuất: 21.340.000 VNĐ

Giá đại lý : 21.200.000 VNĐ


Sirius Fi Phanh đĩa
Giá đề xuất: 21.340.000 VNĐ

Giá đại lý :  21.200.000 VNĐ

Sirius Fi Phanh đĩa
Giá đề xuất: 21.340.000 VNĐ

Giá đại lý : 21.200.000 VNĐ

Sirius Fi Phanh đĩa
Giá đề xuất: 21.340.000 VNĐ

Giá đại lý : 21.200.000 VNĐ
Sirius Fi RC Vành Đúc 
Giá đề xuất: 23.190.000 VNĐ

Giá đại lý : 23.300.000 VNĐ

Sirius Fi RC Vành Đúc 
Giá đề xuất: 23.190.000 VNĐ

Giá đại lý : 23.300.000 VNĐ

Sirius Fi RC Vành Đúc 
Giá đề xuất: 23.190.000 VNĐ

Giá đại lý : 23.190.000 VNĐ

Sirius Fi RC Vành Đúc 
Giá đề xuất: 23.190.000 VNĐ

Giá đại lý : 23.190.000 VNĐ
Sirius Fi RC Vành Đúc (Phiên bản kỷ niệm 20 năm)
Giá đề xuất: 23.690.000 VNĐ

Giá đại lý : 23.800.000 VNĐ
14. Sirius
Sirius phanh cơ
Giá đề xuất: 18.800.000 VNĐ

Giá đại lý :  18.800.000 VNĐ


Sirius phanh cơ
Giá đề xuất: 18.800.000 VNĐ

Giá đại lý : 18.800.000 VNĐ

Sirius phanh cơ
Giá đề xuất: 18.800.000 VNĐ

Giá đại lý : 18.800.000 VNĐ

Sirius phanh cơ
Giá đề xuất: 18.800.000 VNĐ

Giá đại lý : 18.800.000 VNĐ

Sirius phanh đĩa
Giá đề xuất: 19.800.000 VNĐ

Giá đại lý :  20.200.000 VNĐ


Sirius phanh đĩa
Giá đề xuất: 19.800.000 VNĐ

Giá đại lý : 20.200.000 VNĐ

Sirius phanh đĩa
Giá đề xuất: 19.800.000 VNĐ

Giá đại lý : 20.200.000 VNĐ

Sirius phanh đĩa
Giá đề xuất: 19.800.000 VNĐ

Giá đại lý : 20.200.000 VNĐ
Sirius RC Vành Đúc
Giá đề xuất: 21.300.000 VNĐ

Giá đại lý : 21.400.000 VNĐ


Sirius RC Vành Đúc
Giá đề xuất: 21.300.000 VNĐ

Giá đại lý : 21.400.000 VNĐ

Sirius RC Vành Đúc
Giá đề xuất: 21.300.000 VNĐ

Giá đại lý : 21.400.000 VNĐ

Sirius RC Vành Đúc
Giá đề xuất: 21.300.000 VNĐ

Giá đại lý : 21.400.000 VNĐ
Sirius RC Vành Đúc (Phiên bản kỷ niệm 20 năm)
Giá đề xuất: 21.800.000 VNĐ

Giá đại lý : 21.900.000 VNĐ

SHARE

About Tung Tăng TV

0 nhận xét :