Yamaha Grande DX và Grande STD, sự khác nhau giữa 2 phiên bản!

Tuesday, July 21, 2015

(Vui lòng ghi rõ nguồn khi lấy thông tin từ Yamaha Trung Tá)